strefafasdnowy
 • banner_glowna

  banner_glowna

 • 2EAF631B-E6ED-4BFC-A6FD-706010B91A05

  2EAF631B-E6ED-4BFC-A6FD-706010B91A05

 • edu2

  edu2

 • wolontariat2

  wolontariat2

 • edu1

  edu1

 • wolontariat1

  wolontariat1

 • wsparcie1

  wsparcie1

 • nauka2

  nauka2

 • prewencja1

  prewencja1

 • rodzice1

  rodzice1

 • 12715961_572417166255379_4683056340802614550_o

  12715961_572417166255379_4683056340802614550_o

 • 12694808_572417099588719_2410455678000043460_o

  12694808_572417099588719_2410455678000043460_o

 • 12694593_572417216255374_4619107178651918188_o

  12694593_572417216255374_4619107178651918188_o

 • 12715834_572416799588749_9024161831328535402_o

  12715834_572416799588749_9024161831328535402_o

 • 12622122_572417266255369_7016188546736093964_o

  12622122_572417266255369_7016188546736093964_o

 • 12513563_572417056255390_9082488426618654217_o

  12513563_572417056255390_9082488426618654217_o

 • 12697426_572416912922071_1423906496662205430_o

  12697426_572416912922071_1423906496662205430_o

 • 12716230_572417516255344_4510564480109551440_o

  12716230_572417516255344_4510564480109551440_o

 • 12719382_572416712922091_4734795243418508785_o

  12719382_572416712922091_4734795243418508785_o

 • 12513571_572416952922067_7007117969288234638_o

  12513571_572416952922067_7007117969288234638_o

 • 12672051_572417432922019_7982479811954868280_o

  12672051_572417432922019_7982479811954868280_o

 • 12715865_572417719588657_3242339675984631356_o

  12715865_572417719588657_3242339675984631356_o

 • 12697402_572416862922076_918349348618606007_o

  12697402_572416862922076_918349348618606007_o

 • 12698225_572417616255334_3093857915186623017_o

  12698225_572417616255334_3093857915186623017_o

 • 12658018_572417342922028_8230465932497875443_o

  12658018_572417342922028_8230465932497875443_o

 • pdf-download-dobry

  pdf-download-dobry

 • logo_twardyzawodnikpl

  logo_twardyzawodnikpl

 • writing

  writing

 • lampka-wina

  lampka-wina

 • strefafasdnowy

  strefafasdnowy

Kurs Fastryga 2015

KURS FASTRYGA 2015
OFERTA SZKOLENIOWA

 
 
Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym - psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi - mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.
Wymogi:
 • kreatywność,
 • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole;
 • wypełnienie ankiety.
Absolwent kursu zdobędzie:
1. Wiedzę:
aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania; międzypokoleniowa transmisja przywiązania;
wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
podstawy neurofizjologii;
podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe;
podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychopatologii rozwojowej, infant research oraz psychodynamicznym;
wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej w rodzinie;
podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
2. Umiejętności:
umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka;
ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowa transmisja przywiązania
umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.
 
Informacje ogólne:
KOSZTY: całkowity koszt: 4150 zł
1 zjazd 16 godz. - 350 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń kierownikiem kursu)
9 zjazdów ― 3150 zł
PRAKTYKI LETNIE - koszt 1000 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 6 dniowy w sierpniu 2015 r.). Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, uczestnicy będą korzystali z wynegocjowanej zniżki (ok. 100 zł za dzień – pełne wyżywienie i nocleg).
ZJAZDY: - dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia. Istnieje możliwość noclegu
w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł).
W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym.
Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej.
Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku i zaliczenie w formie ustnej.
Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne zaświadczenia.
 
Organizator:
Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
 
Współpraca:
 • Fundacja FASTRYGA
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
 • Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań
 • Fundacja Przyjaciele Martynki, Poznań
Kurs w roku 2015 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu. Planowane rozpoczęcie - luty 2015 (termin w trakcie ustalania).
 
Kierownik szkolenia:
dr n. med. Małgorzata Klecka
 
Kierownik Praktyk
mgr Iwona Palicka
 
Prowadzący:
 • dr n. med. Małgorzata Klecka,
 • mgr Iwona Palicka
 • mgr Jolanta Czernicka-Siwecka (trener, terapeuta, prezes Fundacji Iskierka niosącej pomoc dzieciom z chorobą nowotworową),
 • dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (pediatra, psychiatra dziecięcy, konsultant Fundacji ds. psychiatrii dziecięcej),
 • mgr Hanna Michalska (psycholog, Prezes Fundacji Przyjaciele Martynki, której głównym celem jest wspieranie rozwoju dziecka i rodziny oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.),
 • mgr Dagmara Nowak (pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, terapeuta Integracji Sensorycznej i Bilateralnej Integracji, terapeuta Programu FAStryga)
Dr n. med. Małgorzata Klecka
doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia).
Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym).
Wraz z mężem powołała do życia i współkieruje dwoma organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna.
Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały w ubiegłym roku przetłumaczone na język słowacki.
Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych).Wytrwale wierzy, że wszystko, co się dzieje w życiu, ma sens.
Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.
Mgr Iwona Palicka
Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington),
Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu.
Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.
Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju
w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy
i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia);jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.
Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.
Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.
Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.
 
FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i terapeutycznych w tym obszarze.
Wraz z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną, terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia.
Więcej informacji na stronie www.fas.edu.pl
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach.
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

Alkohol w ciąży - rekomendacje ekspertów

Co roku ok. 1 000 dzieci rodzi się w Polsce z wadami określanymi jako Zespół FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), spowodowanymi przez alkohol wypity w czasie ciąży.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa kobiet spodziewających się dziecka, Rada Ekspertów Ginekologów opracowała pierwsze oficjalne stanowisko, adresowane do całego środowiska ginekologicznego i precyzujące wiedzę na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

Według ekspertów za skalę tego negatywnego zjawiska odpowiada niska świadomość w zakresie wpływu alkoholu na rozwijający się płód, a także związane z tym przyzwolenie społeczne na spożywanie alkoholu przez kobiety ciężarne.

W powszechnym przekonaniu, nadal obecny jest stereotyp dotyczący znikomej szkodliwości, a nawet dobroczynnego wpływu niewielkiej ilości alkoholu na zdrowie kobiety w okresie ciąży.

Utrwalaniu niewłaściwych zachowań i nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu sprzyja również brak wypracowanego porozumienia w tej kwestii wśród lekarzy ginekologów.

Rada Ekspertów Ginekologów, wśród których znalazły się uznane autorytety polskiej ginekologii: prof. Mirosław Wielgoś, prof. Romuald Dębski, prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, prof. Tomasz Paszkowski, dr Jacek Tomaszewski, przygotowała oficjalne stanowisko, będące pierwszym dokumentem analizującym aktualny stan wiedzy na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

Rada sformułowała wnioski, spośród których najważniejszy wskazuje na potrzebę zachowania całkowitej abstynencji w czasie ciąży. Nie ma bowiem ''bezpiecznej'' dla płodu dawki alkoholu.

Stanowisko wraz z rekomendacjami dla środowiska ginekologicznego, które dotyczą m.in. konieczności informowania kobiet w ciąży o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu, zostało wysłane do każdego ginekologa w Polsce oraz zaprezentowane przedstawicielowi Ministerstwa Zdrowia na wrześniowej konferencji zorganizowanej z inicjatywy Podkomisji Stałej do spraw zdrowia publicznego.

- Fundamentalną rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw kobiet w ciąży mają do odegrania ginekolodzy, jako grupa, której przysługuje prawo opieki nad ciężarną. Aby taka edukacja pacjentek przez lekarzy była możliwa, niezbędne jest wyposażenie środowiska medycznego w najaktualniejsze informacje dotyczące wpływu alkoholu na rozwijający się płód. Informacja, że nieznana jest dawka alkoholu, którą można uznać za bezpieczną dla nienarodzonego dziecka, jest istotna dla bezpieczeństwa kobiet ciężarnych - mówi prof. Romuald Dębski.

Podkreśla, że niezależnie, do jakiego ginekologa udadzą się kobiety, powinny otrzymać tę samą informację oraz rekomendację abstynencji przez cały okres ciąży.

 

Źródło:  rynekzdrowia.pl

 

Podkreśla, że abstynencji przez cały okres ciąży.

 

Seminarium Lędziny 8-9.12.2014

Fundacja FASTRYGA, Fundacja Przyjaciele Martynki, Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach zapraszają specjalistów i rodziców adopcyjnych/zastępczych na cykl seminaryjno-warsztatowy pt: „Przywiązanie w centrum relacji rodzinnych w rodzinie adopcyjnej i zastępczej” w dn. 8-9.12.2014 r.

Dzień pierwszy dla rodziców:
9.00- 10.30: Wpływ własnego stylu przywiązania na relacje z przyjętym dzieckiem - dr Małgorzata Klecka, Fundacja FASTRYGA
11.00 - 14.30: "Transmisja przywiązania w rodzicielstwie zastępczym i adopcyjnym" - Hanna Michalska, Fundacja Przyjaciele Martynki

Dzień drugi dla specjalistów:
9.00-11.00: Przywiązanie prenatalne - Dr Francesca Lionetti (Uniwertystet w Pawi - wideokonferencja)
11.30 -13.30: Przywiązanie zdezorganizowane - prof. Lavinia Barone (Uniwersytet w Pawi, wideokonferencja)
14.00-15.30 - FASD a przywiązanie - dr Małgorzata KleckaIlość miejsc ograniczona. Koszt udziału: 200 zł za jeden dzień


Zgłoszenia: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 32-2167917

Szybki kontakt

Fundacja Fastryga
43-143 Lędziny ul. Holdunowska 70
508 552 211
Biuro czynne pn-pt. 9.00-16.00
fundacjafass
 
 

Formularz kontaktowy

 1. Twoje imię i nazwisko*
  Nieprawidłowe dane
 2. Twój e-mail*
  Nieprawidłowe dane
 3. Twoja wiadomość*
  Nieprawidłowe dane
 4. Wpisz kod z obrazka*
  Wpisz kod z obrazka
  Nieprawidłowe dane

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka Cookies