Fetal Alcohol Spectrum Disorder (Poalkoholowe Uszkodzenie Płodu)
Cechy charakterystyczne i objawy FAS (Fetal Alcohol Syndrome)

Diagnoza alkoholowego zespołu płodowego FAS opiera się na następujących kryteriach:
 
 • charakterystyczne rysy twarzy
 • mała waga urodzeniowa
 • dysfunkcja OUN (ośrodkowego układu nerwowego)
 • wywiad potwierdzający narażenie na działanie alkoholu w życiu płodowym
 • Charakterystyczne rysy twarzy
   
  Uwaga: Cechy morfologiczne mogą nie być tak widoczne zaraz po urodzeniu lub w okresie dorastania, albo dorosłości,
  jak między 2 a 10 rokiem życia
   
  Dzieci z FAS mają wiele (nie zawsze wszystkie) charakterystycznych cech dysmorficznych:
   
 • zmarszczka kącika oka
 • małe, szeroko rozstawione oczy
 •         płaska środkowa część twarzoczaszki;
 • wygładzona rynienka podnosowa
 • cienką górna warga
 • małożuchwie
 • Jedna lub dwie z tych cech może pojawić się u zdrowego dziecka na skutek genów i cech odziedziczonych po biologicznych rodzicach. Kiedy występuje kilka cech wraz z objawami ze strony OUN i wywiadem świadczącym o narażeniu na działanie alkoholu w życiu płodowym, można rozważyć diagnozę FAS

  Dzieci, u których nie stwierdza się wszystkich fizjologicznych objawów, mogą być zdiagnozowane jako mające Fetal Alcohol Effects (FAE) - alkoholowy efekt płodowy, efekt działania alkloholu na płód


  Anomalie rozwojowe. Dzieci z FAS mają niską wagę urodzeniową i z trudem przybywają na wadze. Obwód głowy może być mniejszy niż normalnie. Niektóre niemowlęta mogą mieć wady serca lub inne anomalia dotyczące uszu, oczu, wątroby lub stawów

  Opóźnienia rozwojowe Większość dzieci z FAS ma opóźnienia rozwojowe i IQ niższy od normalnego. Stopień zaburzeń rozwojowych zwykle jest porównywalny ze stopniem opóźnień rozwojowych. Większość dzieci z FAS ma IQ uważany za "normalny".

  Ośrodkowy Układ Nerwowy

  Większość niemowląt z FAS jest pobudzonych. Mają  trudności z jedzeniem, są nadwrażliwe na bodźce. Mogą mieć hypertonię (zbyt duże napięcie mięśniowe) lub hypotonię (zbyt małe napięcie mięśniowe) lub jedno i drugie. Najbardziej groźne cechy charakterystyczne FAS to subtelne objawy uszkodzenia układu nerwowego będące rezultatem narażenia na działanie alkoholu w życiu płodowym. Objawy te mogą wystąpić jako zespół FAS lub FAE:
  • deficyt uwagi
  • deficyt pamięci
  • nadaktywność
  • trudności z rozumieniem pojęć abstrakcyjnych (matematyka, czas, pieniądze)
  • nieumiejętność rozwiązywania problemów;
  • trudność w uczeniu się na błędach;
  • słaba ocena sytuacji
  • niedojrzałe zachowanie;
  • słaba kontrola impulsów


  • Uwaga: Te objawy nie są "problemami w zachowaniu" lecz skutkiem stałego, niezmiennego niszczenia mózgu (statyczna encefalopatia) i nie zawsze zależą od woli dziecka.
   Dorośli z zespołem FAS mają trudności z osiągnięciem pełnej niezależności. Mają kłopoty w szkole, problemy w utrzymaniu stałej posady i wytrwaniu w zdrowym związku. Dzieci i dorośli z FAS są podatni na fizyczną, seksualną i emocjonalną przemoc. Bez wczesnej interwencji osoby takie mają szansę rozwinąć zaburzenia wtórne, takie jak choroby umysłowe, problemy z prawem, problemy szkolne, nadużywanie alkoholu i narkotyków, niepożądaną ciążą