strefafasdnowy
 • banner_glowna

  banner_glowna

 • 2EAF631B-E6ED-4BFC-A6FD-706010B91A05

  2EAF631B-E6ED-4BFC-A6FD-706010B91A05

 • edu2

  edu2

 • wolontariat2

  wolontariat2

 • edu1

  edu1

 • wolontariat1

  wolontariat1

 • wsparcie1

  wsparcie1

 • nauka2

  nauka2

 • prewencja1

  prewencja1

 • rodzice1

  rodzice1

 • 12715961_572417166255379_4683056340802614550_o

  12715961_572417166255379_4683056340802614550_o

 • 12694808_572417099588719_2410455678000043460_o

  12694808_572417099588719_2410455678000043460_o

 • 12694593_572417216255374_4619107178651918188_o

  12694593_572417216255374_4619107178651918188_o

 • 12715834_572416799588749_9024161831328535402_o

  12715834_572416799588749_9024161831328535402_o

 • 12622122_572417266255369_7016188546736093964_o

  12622122_572417266255369_7016188546736093964_o

 • 12513563_572417056255390_9082488426618654217_o

  12513563_572417056255390_9082488426618654217_o

 • 12697426_572416912922071_1423906496662205430_o

  12697426_572416912922071_1423906496662205430_o

 • 12716230_572417516255344_4510564480109551440_o

  12716230_572417516255344_4510564480109551440_o

 • 12719382_572416712922091_4734795243418508785_o

  12719382_572416712922091_4734795243418508785_o

 • 12513571_572416952922067_7007117969288234638_o

  12513571_572416952922067_7007117969288234638_o

 • 12672051_572417432922019_7982479811954868280_o

  12672051_572417432922019_7982479811954868280_o

 • 12715865_572417719588657_3242339675984631356_o

  12715865_572417719588657_3242339675984631356_o

 • 12697402_572416862922076_918349348618606007_o

  12697402_572416862922076_918349348618606007_o

 • 12698225_572417616255334_3093857915186623017_o

  12698225_572417616255334_3093857915186623017_o

 • 12658018_572417342922028_8230465932497875443_o

  12658018_572417342922028_8230465932497875443_o

 • pdf-download-dobry

  pdf-download-dobry

 • logo_twardyzawodnikpl

  logo_twardyzawodnikpl

 • writing

  writing

 • lampka-wina

  lampka-wina

 • strefafasdnowy

  strefafasdnowy

Kurs Fastryga 2015

KURS FASTRYGA 2015
OFERTA SZKOLENIOWA

 
 
Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym - psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym. Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi - mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.
Wymogi:
 • kreatywność,
 • gotowość do pracy nad sobą i współpracy w zespole;
 • wypełnienie ankiety.
Absolwent kursu zdobędzie:
1. Wiedzę:
aktualną wiedzę o FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych), diagnostyki Kwestionariuszem Waszyngtońskim i innych zaburzeniach rozwojowych, skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania; międzypokoleniowa transmisja przywiązania;
wiedzę na temat rozwoju wg koncepcji Erika H. Ericksona; podstawy wiedzy o zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży;
podstawy neurofizjologii;
podstawy wiedzy o integracji sensorycznej w oparciu o teorię A. Jean Ayers;
podstawy wiedzy o odruchach w oparciu o koncepcję Sally Goddard-Blythe;
podstawy rozwoju emocjonalnego w ujęciu psychopatologii rozwojowej, infant research oraz psychodynamicznym;
wiedzę na temat skutków traumy i metod terapii traumy w oparciu o pracę z ciałem (metoda Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne);
podstawy wiedzy na temat mechanizmów i typów (zachowań sprawców) przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej w rodzinie;
podstawy grupowej pomocy psychologicznej;
2. Umiejętności:
umiejętność przeprowadzenia wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) oraz różnicowania w kontekście specyfiki rodzin zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domów dziecka;
ocena rozwoju zaburzeń rozwojowych o mieszanej etiologii wg profilu neurorozwojowego;
umiejętność rozpoznawania potrzeb terapeutycznych rodziny i dziecka;
samodzielność w prowadzeniu warsztatów;
wskazanie skutecznej metody i kierunku pracy/pomocy;
rozpoznawanie etapów procesów grupowych;
rozpoznawanie własnych zasobów, umiejętności pracy z drugim człowiekiem;
możliwość rozwoju osobistego w czasie trwania kursu;
rozpoznawanie symptomów odrzucenia w różnych formach odrzucenia i jego konsekwencji dla rozwoju;skutkach odrzucenia i zaburzeniach przywiązania, międzypokoleniowa transmisja przywiązania
umiejętność planowania wraz z rodzicem bezpiecznego domu, z uwzględnieniem specyfiki rodzin adopcyjnych i zastępczych.
 
Informacje ogólne:
KOSZTY: całkowity koszt: 4150 zł
1 zjazd 16 godz. - 350 zł (płatne na 7 dni przed każdym zjazdem lub według indywidualnych ustaleń kierownikiem kursu)
9 zjazdów ― 3150 zł
PRAKTYKI LETNIE - koszt 1000 zł (praktyki są obowiązkowe, wyjazd 6 dniowy w sierpniu 2015 r.). Koszt ten nie obejmuje opłaty za pobyt w ośrodku, uczestnicy będą korzystali z wynegocjowanej zniżki (ok. 100 zł za dzień – pełne wyżywienie i nocleg).
ZJAZDY: - dwudniowe, nie zapewniamy noclegu i wyżywienia. Istnieje możliwość noclegu
w Ośrodku Fastryga w Lędzinach lub siedzibie Fundacji za dodatkową opłatą (30 zł).
W trakcie szkolenia dostępne będą napoje i przekąski.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Kurs rozpoczyna się treningiem interpersonalnym.
Po ukończeniu 1 roku istnieje możliwość kontynuowania kursu w grupie superwizyjnej.
Do ukończenia kursu konieczne jest zaliczenie w formie pisemnej: projektu warsztatu edukacyjnego oraz opisu przypadku i zaliczenie w formie ustnej.
Absolwenci, w zależności od poziomu ukończenia kursu (edukator, instruktor, terapeuta programu) otrzymują stosowne zaświadczenia.
 
Organizator:
Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Klecka
 
Współpraca:
 • Fundacja FASTRYGA
 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa O/Śląski, Lędziny
 • Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka, Poznań
 • Fundacja Przyjaciele Martynki, Poznań
Kurs w roku 2015 r. będzie prowadzony w Lędzinach w Ośrodku FASTRYGA, ul. Hołdunowska 70 oraz w Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu. Planowane rozpoczęcie - luty 2015 (termin w trakcie ustalania).
 
Kierownik szkolenia:
dr n. med. Małgorzata Klecka
 
Kierownik Praktyk
mgr Iwona Palicka
 
Prowadzący:
 • dr n. med. Małgorzata Klecka,
 • mgr Iwona Palicka
 • mgr Jolanta Czernicka-Siwecka (trener, terapeuta, prezes Fundacji Iskierka niosącej pomoc dzieciom z chorobą nowotworową),
 • dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (pediatra, psychiatra dziecięcy, konsultant Fundacji ds. psychiatrii dziecięcej),
 • mgr Hanna Michalska (psycholog, Prezes Fundacji Przyjaciele Martynki, której głównym celem jest wspieranie rozwoju dziecka i rodziny oraz popularyzowanie wiedzy na ten temat.),
 • mgr Dagmara Nowak (pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, terapeuta Integracji Sensorycznej i Bilateralnej Integracji, terapeuta Programu FAStryga)
Dr n. med. Małgorzata Klecka
doktor nauk medycznych, absolwentka studiów doktoranckich (Wydział Lekarski Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność psychiatria dziecięca, wcześniej Akademii Medycznej w Katowicach Wydz. Pielęgniarstwa). Jest trenerem, terapeutą (podejście zintegrowane: psychodynamiczne, neurorozwoju i terapii traumy metodą Somatic Experiencing – na II etapie szkolenia).
Kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych oraz Ośrodkiem Fastryga w Lędzinach, który specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych występujących u dzieci i młodzieży po doświadczeniu odrzucenia i traumy. Pracuje rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi przeżywającymi trudności w opiece nad problemowymi dziećmi. Autorka programów edukacyjno-terapeutycznych dla rodziców i dzieci (w tym programu „Fastryga" - specyficznego systemu pomocy dla osób z FAS (zespół zaburzeń występujących u dzieci, które zetknęły się z alkoholem w życiu płodowym).
Wraz z mężem powołała do życia i współkieruje dwoma organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski oraz Fundacją Fastryga, której celem jest pomoc osobom cierpiącym na FAS, a także działalność naukowa, profilaktyczna i edukacyjna.
Prowadzi działalność naukowo-badawczą, jest autorką licznych publikacji, z których ważniejsze to książki "Fascynujące dzieci" oraz "Dziecko z FASD. Różnicowania i podstawy terapii". Obie pozycje zostały w ubiegłym roku przetłumaczone na język słowacki.
Prywatnie – szczęśliwa żona i mama 3 dzieci biologicznych i 3 przyjętych (już dorosłych).Wytrwale wierzy, że wszystko, co się dzieje w życiu, ma sens.
Za swoją działalność została uhonorowana licznymi nagrodami m in. medalem "Za zasługi w ochronie zdrowia" (Medal Ministra Zdrowia), Społecznym Noblem Fundacji ASHOKA, Medalem Polsko-Szwajcarskiego Programu "Matka i Dziecko", nagrodą Rzecznika Praw Dziecka.
Mgr Iwona Palicka
Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych, specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD (ukończony kurs pod kierownictwem prof. Susan Astley, FAS DPN University of Washington),
Członek Rady Fundacji „Fastryga"; kieruje Filią Fundacji w Poznaniu.
Prowadzi specjalistyczną poradnię dla dzieci i młodzieży oraz przedszkole terapeutyczne pod szyldem Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka; kieruje interdyscyplinarnym zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.
Posiada certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej, Terapeuty Neurorozwoju
w zakresie teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego metodami INPP, certyfikat providera Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS, licencję terapeuty Bilateralnej Integracji; ukończyła liczne szkolenia dotyczące diagnozy
i terapii dzieci; w trakcie 3-letniego szkolenia afiliowanego przy Somatic Experiencing Trauma Institute - Somatic Experiencing Terapia Traumy (II etap szkolenia);jest trenerem i asystentem szkoleń w zakresie INPP.
Od 2006r. współpracuje z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr n. med. M. Kleckiej, w ramach której wspólnie propagują wiedzę na temat FASD oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych osób z FASD.
Prowadzi badania naukowe nad metodami diagnozy rozwoju psychoruchowego dzieci z FASD. Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianej neuropsychologii rozwojowej.
Prywatnie: żona i matka 2 nastoletnich dzieci, wg przyjaciół potrafi zarażać innych energią i pogodnym zdecydowaniem.
 
FUNDACJA FASTRYGA - kontynuuje działania w obszarze FAS zainicjowane pod koniec lat 90. przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Wspiera osoby – dorosłych i dzieci – z wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi spowodowanymi alkoholem i innymi substancjami toksycznymi. Zajmuje się profilaktyką FAS, diagnostyką i terapią dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Fundacja uczestniczy w badaniach naukowych nad FAS oraz buduje system wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z FAS. Jest pierwszą w Polsce fundacją zajmującą się problematyką FAS i inicjującą szereg działań edukacyjnych i terapeutycznych w tym obszarze.
Wraz z Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach tworzy Ośrodek FASTRYGA zajmujący się działalnością diagnostyczną, terapeutyczną i szkoleniową skierowaną do osób po traumie, odrzuceniu, dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych w potrzebie wsparcia.
Więcej informacji na stronie www.fas.edu.pl
PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I TERAPII ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH dr n. med. Małgorzaty Kleckiej specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży, diagnostyce zaburzeń ze spektrum FASD, zaburzeń przywiązania oraz traumy. Inicjuje i prowadzi badania naukowe w obszarze FASD. Prowadzi Ośrodek FASTRYGA w Lędzinach.
CENTRUM STYMULACJI ROZWOJU DZIECKA „Uczenie przez zmysły" w Poznaniu to prywatny ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny założony w 2006r. przez Iwonę Palicką. Skupia specjalistów zajmujących się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
W ramach Centrum funkcjonuje także Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przedszkole Terapeutyczne Terapik", a także Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna; więcej informacji na www.centrumdziecka.republika.pl

Szybki kontakt

Fundacja Fastryga
44-266 Świerklany
ul. Rybnicka 28 B
508 552 211
Biuro czynne pn-pt. 9.00-16.00
fundacjafass
 
 

Formularz kontaktowy

 1. Twoje imię i nazwisko*
  Nieprawidłowe dane
 2. Twój e-mail*
  Nieprawidłowe dane
 3. Twoja wiadomość*
  Nieprawidłowe dane
 4. Wpisz kod z obrazka*
  Wpisz kod z obrazka
  Nieprawidłowe dane

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka Cookies